Aktuellt

Energieffektivisering vecka 27

Denna veckan var den mest kritiska veckan i hela bygget. Arbetet pågick fram till 0230 på onsdagsmorgonen för att hinna färdigställa allt innan betongbilarna skulle anlända kl 0700 därefter. Allt gick enligt plan. Plattan är nu gjuten och ska vila/brinna i några veckor innan den tål belastning. Nu kvarstår teknikinstallationer och injusteringar. Vi håller medFortsätt läsa ”Energieffektivisering vecka 27”

En era är över

Under det senaste året har Glysisvallen tappat tre trotjänare som alla tre nu uppnått pensionering. Jan-Erik ”Plupp” har arbetat 41 år. Gert har arbetat 36 år och yngstingen Berra 31 år. Herrarna Bladin och Andersson har redan avslöjat vad de haft för sig den första tiden som numera statligt avlönade pensionärer. ⁃ ” Tiden räckerFortsätt läsa ”En era är över”

Energieffektivisering vecka 25

På fredag är det midsommarafton. Det innebär att många är lediga efter helgen. Så blir det inte i energieffektiviseringsprojektet. Vi går nu in i den mest tidskritiska delen av projektet. Vi har äntligen fått se att det återuppbyggs. Fram tills nu har det mest handlat om att riva och ta bort. Nu bygger vi upp!Fortsätt läsa ”Energieffektivisering vecka 25”

Ishallen byter namn

Holmen har skrivit ett avtal med Glysisvallen AB och fått rättigheten till namnet på Hudiksvalls ishall som kommer att heta Holmen Center. Invigning planeras till hösten 2021. Som stor skogsägare samt med verksamheterna vid Iggesunds Bruk och Iggesunds Sågverk är Holmen en stor aktör i Hälsingland och en viktig ekonomisk motor för regionen. Ett avFortsätt läsa ”Ishallen byter namn”

Energieffektivisering vecka 24

Veckan har varit hektisk. Den planerade övergjutningen med stråbetong har genomförts. Det är delikat arbete med enorma nogrannhetskrav om tjocklekar som inte får diffa på ens en millimeter. Plattan ska vara helt plan. Detta för att de kylrör som nu ska läggas ut måste ligga helt horisontellt. Allt gick enligt plan. På måndag börjar arbetetFortsätt läsa ”Energieffektivisering vecka 24”

Gymmet öppnar 14 juni 2021

Äntligen återupptar vi vårt gym och du kan få börja träna! Det kommer ske med restriktioner i enlighet med pandemiföreskrifterna – givetvis. Exakt vilka regler och hur det ska gå till kommer vi åter med. Troligen kan inte fler än 6 personer vara i gymmet samtidigt. Under veckan informerar vi vidare vad som kommer behövaFortsätt läsa ”Gymmet öppnar 14 juni 2021”

Energieffektivisering vecka 21

Under veckan har det klarlagts hur den skadade bottenplattan ska kunna ställas i så gott skick att den kan komma att hålla i minst 20 år till. Det kommer att ske genom att den mest salthaltiga betongen nära entrén i ishallen kommer bilas bort. Därefter kommer en primer att målas/sprutas på plattan varpå en 20-70Fortsätt läsa ”Energieffektivisering vecka 21”

Energieffektivisering vecka 20

Nu när kylplattan helt tagits bort har vi också kunnat få svar på de frågor vi ställt oss under en tid. I vilket skick är bottenplattan. Det vill säga den platta som bär upp kylanläggningen och som står stadigt förankrad på fler än 380 pålar ner till berget. Plattan innehåller förhöjda halter av klorid. SaltFortsätt läsa ”Energieffektivisering vecka 20”

Energieffektivisering vecka 19

Föreberedelsearbetet för att återmontera teknisk utrustning pågår altjämt. Målning av teknikutrymmen med mera löper på. Samtidigt har en omfattande höjdmätning gjorts av pisten, alltså planen där isen ska vara. Den gamla betongbottenplattan(Svart i bilden nedan) gjöts på pålar som pressades genom den gamla sjöbotten(Brun) ända ner till berget(Gul) för att stå stadigt. På denna platta(svart)Fortsätt läsa ”Energieffektivisering vecka 19”

Energieffektivisering vecka 17

Under veckan slutfördes betongdemoleringen som ska bereda plats för den nya kylplattan med den moderna tekniken i. Under kommande tre veckor kommer arbetet att vara knutet till att förbereda kylmaskinrummet och göra plats för installation av den nya kylmaskinen som kommer levereras under mitten av juni. Fram till dess kommer man riva bort täckplast ochFortsätt läsa ”Energieffektivisering vecka 17”

Stöd till föreningslivet för att mildra effekterna av minskade intäkter eller ökade kostnader på grund av Pandemin (covid-19, Corona)

Hudiksvalls kommunstyrelse har beslutat att anslå en miljon kr till Glysisvallen AB i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin för föreningar som bedriver verksamhet i Glysisvallens anläggningar. Se beslut i kommunstyrelsen §30 Dnr 2021-000020 – 001. Fördelningen av pengarna baseras på 2019 och 2020 års fakturerade bokningar. Dessa tillsammans ger en summa förFortsätt läsa ”Stöd till föreningslivet för att mildra effekterna av minskade intäkter eller ökade kostnader på grund av Pandemin (covid-19, Corona)”

Energieffektivisering vecka 15

Arbetet löper på. Allt är inplastat och ishallen har nu varit en byggarbetsplats med de lagar och förordningar det medför. Man måste exempelvis ha lov av entreprenören att beträda den. Hjälm krävs för vissa delar med mera. Kapningen av betongplattan startade på onsdagen och skapar en del ljud i hallen. Ljudet var dock avsevärt svagareFortsätt läsa ”Energieffektivisering vecka 15”

Energieffektivisering vecka 14

Under vecka 14 har arbetet med renoveringen startat. Sargen är utplockad. Hallen inplastad för att inte damm från rivningen av betongplattan ska skada elektronik och dylikt. Sargen kommer att återuppstå i Lindefallets ishall nästa säsong. Samtidigt kommer deras nuvarande sarg att monteras i Iggesund på movallen. Movallens träsarg har tjänat väl och tjänat ut. PåFortsätt läsa ”Energieffektivisering vecka 14”

Energieffektiviseringsprojektet 2021 har startat

Under 2018 gjordes en teknisk genomlysning av ishallen som påvisade stora underhållsbehov. Styrelsen beslutade därefter att genomföra de åtgärder som föreslogs i kartläggningen. Den 22 maj 2019 skickades ett utförligt informationsbrev ut till alla berörda parter. Där beskrevs att ombyggnaden skulle kommer att genomföras med start våren 2020 och skulle sträcka sig till 1 septemberFortsätt läsa ”Energieffektiviseringsprojektet 2021 har startat”

Åka skridskor – Här är alla Isbanor

https://www.hudiksvall.se/Sidor/Uppleva–gora/Motion-och-idrott/Isbanor.html Det finns 19 stycken isbanor och två rundbanor öppna för allmänheten runt om i kommunen som sköts av eller med bidrag från Hudiksvalls kommun. Isarna skottas och spolas när vädret tillåter. Skottning och sandning av gator samt gångvägar prioriteras före. Rundbanorna i Hudksvall och Iggesund är stängda tillsvidare. Vid is-rinken i Iggesund påbörjas spolningFortsätt läsa ”Åka skridskor – Här är alla Isbanor”

Energieffektiviseringsprojekt 2021

Glysisvallen AB strävar efter att minimera klimatpåverkan. Vår ishall drar stora mängder energi. För att minska vårt klimatavtryck har vi nyligen avslutat en upphandling med ett tilldelningsbeslut för att bygga om delar av ishallen, så att föreningar kan fortsätta att bedriva sin viktiga verksamhet i bra miljö. Bakgrunden är att ishallens kylutrustning har nått slutetFortsätt läsa ”Energieffektiviseringsprojekt 2021”

Servicestation och ställplats för husbil

Glysisvallen AB, Hudiksvall kommer under hösten erbjuda husbilar att stå över natten. Under nästa år kommer det även finnas möjlighet till ställplats med eller utan el. Maxantalet kommer vara begränsat till 8 bilar. På anläggningen kommer det även att finnas en servicestation för tömning av gråvatten samt latrin för både fast tank och kassett. MontageFortsätt läsa ”Servicestation och ställplats för husbil”

%d bloggare gillar detta: