Rundbanan på Glysis är öppen.

Isrundbanan på Glysisvallens friidrottsanläggning är nu öppen. Det är gratis att åka och du behöver inte boka. Isen är till för skridskoåkning enbart. Det betyder att klubbor, bollar, puckar och dylikt inte är välkommet. All åkning sker på egen risk. Håll avstånd och respektera varandra. Välkomna till Glysisvallen!

Energieffektivisering vecka 36

Kl 1300 idag 7 september fick vi klartecken från entreprenören Unisport att vi kan börja lägga vatten på den snart frusna pisten. Det kommer att ta några dagar att få en färdig is. Reklamen ska läggas ner på ett islager för att sedan frysas in i ett islager till. Måndagen den 13 september öppnar viFortsätt läsa ”Energieffektivisering vecka 36”

Energieffektivisering projektet vecka 35

Beskeden som vi får just nu är att kylmaskinerna kan startas på fredag den 4 sept. Beskedet är preliminärt. Klart står att anläggningen ska gassättas under fredagen den 4 september. 3 000 kg CO2 kommer sättas i anläggningen som med hjälp av högt tryck skapar kylan som gör att vattnet fryser till is. Om det blirFortsätt läsa ”Energieffektivisering projektet vecka 35”

Energieffektivisering vecka 34 fredag

Som vi aviserat tidigare så dröjer entreprenören med slutförandet. Tanken var att kunna starta istillverkningen idag fredag den 27 augusti. Detta är inte möjligt. Först på tisdag den 31 augusti anländer Unisports finska leverantör för att montera värmesidan av kylmaskinen. Den del som ska generera varmvatten med mera. Det innebär att vi får förseningar iFortsätt läsa ”Energieffektivisering vecka 34 fredag”

Energieffektiviseringsprojekt vecka 34

Tidsplanen såsom den var lagd ser inte ut att hålla. Entreprenören var tänkt att ge Glysisvallen AB tillträde till anläggningen för att påbörja istillverkning fredagen den 27 augusti. Det kommer inte att hinnas med enligt det besked vi fått under dagen idag den 25 augusti 2021. Det kvarstår arbete med kylmaskinerna på den del somFortsätt läsa ”Energieffektiviseringsprojekt vecka 34”

Energieffektiviseringsprojektet vecka 32

Vecka 32s arbete bestod i avfuktningsmontage och sargmontering. När vi nu summerar den på måndag morron vecka 33 ser hallen ut som nedan. Samtidigt väntar vi på att kylaggregaten – CO2 kompressorn ska anlända från Finland under måndagen för att monteras under denna vecka. Det ska ta 6 dygn att montera densamma och vi räknarFortsätt läsa ”Energieffektiviseringsprojektet vecka 32”

Energieffektiviseringsprojekt vecka 31

Sommaren går fort. Projektet håller tidsplanen så här långt. Nu är den nya modernare pisten målad med grundfärg. I taket är också den avfuktningsstrumpa som ska anslutas till avfuktaraggregaten upphängd. Den ska bidra till ett torrare klimat i hallen och göra så att ingen kondens uppstår så som det har kunnat göra innan. Nästa veckaFortsätt läsa ”Energieffektiviseringsprojekt vecka 31”

Energieffektivisering vecka 27

Denna veckan var den mest kritiska veckan i hela bygget. Arbetet pågick fram till 0230 på onsdagsmorgonen för att hinna färdigställa allt innan betongbilarna skulle anlända kl 0700 därefter. Allt gick enligt plan. Plattan är nu gjuten och ska vila/brinna i några veckor innan den tål belastning. Nu kvarstår teknikinstallationer och injusteringar. Vi håller medFortsätt läsa ”Energieffektivisering vecka 27”

Energieffektivisering vecka 26 2021

Veckans arbete har kantats av rörläggning och armering. Allt för att vara färdig till den 7 juli som är dagen då allt ska gjutas igen. Innan detta kan ske ska alla rör lödas/svetsas och anslutas till matarröret som kommer från kompressorerna. Rören ska tåla nästan 70 bars tryck och kommer att behöva provtryckas innan denFortsätt läsa ”Energieffektivisering vecka 26 2021”