Om

Glysisvallen

Ett helägt bolag i Hudiksvalls kommun

Styrelsen består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Dessa är valda av Hudiksvalls kommuns fullmäktige

Glysisvallen AB:s integritetspolicy

Glysisvallen AB värnar om din integritet och har tagit fram en integritetspolicy för att du ska veta vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.

 • Vi samlar inte mer information än nödvändigt.
 • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi specificerat.
 • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt.
 • Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part.

Hur vi samlar in information:

Webbplats
Vi använder oss utav WordPress.com för att förbättra vår användarvänlighet och service, och för att analysera hur webbplatsen används.

Cookies – Vi använder oss inte av cookies.

Du kan läsa mer om Lagen om elektronisk kommunikation och om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Tillgång till information
Du har alltid rätt att begära ut information som vi har om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@glysisvallen.se För att kunna lämna ut information på ett säkert sätt behöver du verifiera din identitet.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll.

Korrigering eller borttagning av information
Om du anser att den information vi har om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så uppdaterar vi den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du inte längre vill att vi ska lagra information om dig ber vi dig kontakta oss, så raderar vi den.

När gäller denna integritetspolicy?
Glysisvallen AB integritetspolicy gäller för våra tjänster på vår webbplats glysisvallen.com. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, när du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy. Den här versionen av vår integritetspolicy gäller från och med 20201215.

Ändringar
Vi har rätt att ändra i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet, för att ständigt förbättra den för din säkerhet. Alla ändringar som eventuellt kan komma att göras hittar du på vår webbplats Glysisvallen.com

Sammanfattning

 • Vi säljer ingen information om dig eller delar med oss av den till tredje part.
 • Vi använder inte information till något annat än vad vi anger.
 • Vi ser till att information som vi har om dig lagras säkert.
 • Vi raderar all information som vi inte längre har användning för.
 • Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet.

Dina rättigheter
Du kan när som helst kontakta oss på Glysisvallen AB för att:

 • Begära ut information som Glysisvallen AB har lagrat om dig.
 • Korrigera information som Glysisvallen AB har lagrat om dig
 • Radera information som Glysisvallen AB har lagrat om dig.

Dataskyddsombud
Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att göra det via kontaktuppgifterna nedan.

Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos oss. Informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler.

I uppdraget som dataskyddsombud ingår att:

 • Vara ett kunskapsstöd inom organisationen gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov.
 • Tillsammans med sakkunniga inom kommunen kravställa och arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd.
 • Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd.
 • Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.
 • Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av den.
 • Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och vid behov genomföra förhandssamråd

Om du har andra frågor angående Glysisvallen ABS hantering och lagring av information, vänligen kontakta oss:

%d bloggare gillar detta: